Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2014            
Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2014            
Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Podčetrtek            
Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Podčetrtek           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2013           
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1219 – Sodna vas           
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1230 – Imeno           
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1210 – Pristava           
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1231 – Virštanj           
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1233 – Verače           
Pravilnik o sofinanciranju priključkov na kanalizacijske sisteme komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Podčetrtek            
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Podčetrtek            
Odlok o prenehanju veljavnosti tretje alineje prvega odstavka 13. člena, drugega odstavka 14. člena in prvega odstavka 19. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri Jelšah            
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1233 – Verače            
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1231 – Virštanj           
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1210 – Pristava           
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1212 – Nezbiše           
Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in kanalizacijskih priključkov na območju Občine Podčetrtek           
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podčetrtek           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2012           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor