Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2018           
Ugotovitveni sklep o valorizaciji točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2018           
Odlok o pokopališkem redu v Občini Podčetrtek           
Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2018           
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1228 – Sopote           
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1210 – Pristava           
Odlok o dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Podčetrtek           
Odlok o rebalansu št. 2 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2017           
Odlok o občinskih taksah v Občini Podčetrtek           
Odlok o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2017           
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1240 – Sedlarjevo           
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1210 – Pristava           
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu           
Pravilnik o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči iz proračuna Občine Podčetrtek           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2016           
Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Podčetrtek           
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1219 – Sodna vas           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor