Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Podčetrtek           
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Podčetrtek           
Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov za izračun komunalnega prispevka za leto 2019           
Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2019           
Ugotovitveni sklep o valorizaciji točke za odmero občinskih taks           
Ugotovitveni sklep o valorizaciji točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2019           
Sklep o začasnem financiranju Občine Podčetrtek v obdobju januar–marec 2019           
Poročilo o izidu volitev           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k. o. 1218 – EMA           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k. o. 1233 – VERAČE           
Odlok o rebalansu št. 2 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2018           
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Podčetrtek           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stolp na Rudnici           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k. o. 1217 – VONARJE           
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Podčetrtek           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Podčetrtek           
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Podčetrtek           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k. o. 1228 – Sopote           
Odlok o turistični taksi v Občini Podčetrtek           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Podčetrtek (uradno prečiščeno besedilo)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor