Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu           
Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi na nepremičnini v k. o. 1230 – IMENO           
Sklep o višini cene programa v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek           
Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi na nepremičnini v k. o. 1220 – ROGINSKA GORCA           
Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi na nepremičnini v k. o. 1229 – PODČETRTEK           
Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi na nepremičnini v k. o. 1231 – VIRŠTANJ           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2018           
Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi na nepremičnini v k. o. 1219 – Sodna vas           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Podčetrtek           
Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2019           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor