Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o plačah ter povračilih stroškov za poklicno in nepoklicno opravljanje funkcij v organih Občine Komen           
Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Antona Šibelja–Stjenka Komen           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Komen v letu 1996           
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Komen           
Sklep o javnem interesu na področju kulture Občine Komen           
Sklep o javnih razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Komen           
Odlok o o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Komen           
Odlok o proračunu Občine Komen za leto 1996           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen           
Sklep o spremembi sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Komen           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Komen za leto 1995           
Sklep o uvedbi samoprispevka za Vaško skupnost Sveto           
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 10. 3. 1996 za uvedbo samoprispevka v denarju za Vaško skupnost Sveto           
Sklep o financiranju potreb proračunskih porabnikov (Komen)           
Statutarni sklep o spremembi Statuta občine Komen           
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za vaško skupnost Sveto           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor