Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Komen v letu 1997           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Komen           
Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Antona Šibelja-Stjenka Komen           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Komen           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Komen v letu 1997           
Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Komen           
Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Komen           
Odlok o proračunu Občine Komen za leto 1997            
Ugotovitev, da je mandat članu občinskega sveta prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Liberalne demokracije Slovenije – LD           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Komen za leto 1997           
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Komen za leto 1996           
Odlok o spremembi odloka o proračunu za leto 1996           
Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Komen za leto 1997           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor