Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Komen           
Ugotovitveni sklep, da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednjega kandidata           
Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Komen           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Komen           
Odlok o proračunu Občine Komen za leto 1999           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Komen           
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za vaško skupnost Gornja Branica           
Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Komen v letu 1999           
Odlok o imenovanju, organizaciji in pristojnostih vaških odborov           
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Komen           
Statut Občine Komen           
Odlok o o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Komen           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Komen           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Komen           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka Komen           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Komen za leto 1998           
Odlok o turistični taksi v Občini Komen           
Odlok o merilih za določanje plačil in načinu izvajanja socialno-varstvene storitve “pomoč družini na domu”           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor