Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2001           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču           
Sklep o spremembi 12. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Komen           
Sklep o programu priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1989 (urbanistična zasnova za naselji Štanjel in Kobdilj)           
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1989 (urbanistična zasnova za naselji Štanjel in Kobdilj)           
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Komen           
Sklep o sprejetju odloka o proračunu Občine Komen           
Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2000           
Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Komen v letu 2000           
Odlok o občinskih cestah           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Komen za leto 1999           
Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Komen v letu 2000           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Komen           
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Komen v letu 2000           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2000           
Sklep o pričetku postopka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Komen           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Komen za leto 1999           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor