Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2001           
Pravilnik o sofinanciranju športnih dejavnosti v Občini Komen           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2002           
Pravilnik  o prodaji, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Komen           
Pravilnik o sofinanciranju kulturnih in ljubiteljskih dejavnosti v Občini Komen           
Sklep o začasnem financiranju           
Sklep o začasnem financiranju           
Odlok o merilih za določanja plačil in načinu izvajanja socialno varstvene storitve “Pomoč družini na domu”           
Sklep o začasnem financiranju           
Poslovnik Občinskega sveta občine Komen  (prečiščeno besedilo)           
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Komen           
Odlok o imenovanju, organizaciji in pristojnostih vaških odborov           
Statut Občine Komen           
Sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih in izvedbenih aktov           
Sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka urbanistične zasnove           
Sklep o začasnem financiranju           
Sklep o ukinitvi javnega dobra in o prodaji nepremičnine           
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Sežana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Sežana za obdobje 1986–1990 za območje občine Komen           
Sklep o začasnem financiranju           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Komen za leto 2000           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor