Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za obračun komunalnih taks v letu 2004           
Sklep o začasnem financiranju           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2004           
Sklep o višini žepnine           
Sklep o izdaji soglasja k predlogu cene za osebno pomoč           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2003           
Odlok o uvedbi samoprispevka na območju Vaške skupnosti Gornja Branica           
Program priprave občinskega lokacijskega načrta za ureditev komunalne infrastrukture za naselji Štanjel in Kobdilj           
Program priprave občinskega lokacijskega načrta za staro jedro naselja Štanjel           
Dopolnitev programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1989 (urbanistična zasnova za naselji Štanjel in Kobdilj)           
Poročilo o izidu predhodnega referenduma o odloku za uvedbo samoprispevka na območju Vaške skupnosti Gornja Branica           
Odlok o lokalni turistični vodniški službi na območju Občine Komen           
Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Vaške skupnosti Gornja Branica           
Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2003           
Dopolnitev programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1986-1990, za območje Občine Komen           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Komen za leto 2002           
Sklep o začasnem financiranju           
Sklep o uvedbi postopka za razpis referenduma za uvedbo samoprispevka na območju VS Gornja Branica           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor