Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč           
Sklep o začasnem financiranju Občine Komen v obdobju januar–marec 2009           
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Komen           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2009           
Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks v letu 2009           
Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Komen           
Popravek Odloka o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2008           
Pravilnik o oddajanju zemljišč v najem ali zakup           
Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2008           
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Komen           
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen           
Odlok o ustanovitvi režijskega obrata           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Komen za leto 2007           
Letni program športa v Občini Komen za leto 2008           
Letni plan kulture v Občini Komen za leto 2008           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Komunalna infrastruktura Komen – jug« v Občini Komen           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Sežana za območje Občine Komen           
Odlok o dopolnitvi odloka o proračunu Občine Komen za leto 2008           
Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2008           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor