Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembi proračuna Občine Komen za leto 2012           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen            
Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2011           
Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2012           
Pravilnik o subvencioniranju oskrbe s pitno vodo v sušnem obdobju           
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo           
Obvezna razlaga tretjega odstavka 11. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana za območje Občine Komen           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2011           
Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2010           
Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen           
Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2012           
Odredba o razporeditvi delovnega časa, poslovnega časa ter uradnih ur v občinski upravi Občine Komen           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov           
Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2011           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor