Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2017           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Komen za programsko obdobje 2015–2020           
Sklep o potrditvi mandata članici Občinskega sveta Občine Komen           
Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2017           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2017           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda komenski Kras           
Odlok o rebalansu-2 proračuna Občine Komen za leto 2016           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda komenski Kras           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o potrditvi mandata člana Občinskega sveta Občine Komen           
Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem           
Odlok o rebalansu-1 proračuna Občine Komen za leto 2016           
Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Komen            
Spremembe Statuta Občine Komen           
Pravilnik o subvencioniranju obresti v Občini Komen           
Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2015           
Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen (uradno prečiščeno besedilo 1)            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor