Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Komen v obdobju januar–marec 2019           
Poročilo o izidu volitev župana in občinskega sveta v Občini Komen, dne 18. novembra 2018           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2019           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2019           
Sklep o razveljavitvi Sklepa o delovanju in pristojnostih Turistično informacijskega centra Štanjel           
Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o dežurstvu prodajaln v Občini Komen           
Odlok o spremembah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen           
Odlok o rebalansu-2 proračuna Občine Komen za leto 2018           
Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev kandidaturi za župana v Občini Komenda za lokalne volitve 2018           
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Komen           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju komunalne odpadne in padavinske vode           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka Komen           
Odlok o spremembi Odloka o predkupni pravici Občine Komen           
Odlok o turistični taksi v Občini Komen           
Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2017           
Odlok o rebalansu-1 proračuna Občine Komen za leto 2018           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 občinskega prostorskega načrta Občine Komen – SD OPN 03           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 občinskega prostorskega načrta Občine Komen – SD OPN 02           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor