Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Komen - prva obravnava           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Komen - skrajšani postopek           
Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi parkirnih površin, na katerih se uvede plačilo parkirnine           
Predlog Odloka o javnem redu in miru v Občini Komen - prva obravnava            
Predlog rebalansa-1 proračuna Občine Komen za leto 2019           
Predlog zaključnega računa proračuna Občine Komen za leto 2018           
Predlog Odloka proračunu Občine Komen za leto 2019 - druga obravnava           
Predlog Pravilnika o sredstvih za delo članov občinskega sveta Občine Komen           
Predlog Letnega programa športa Občine Komen za leto 2019           
Predlog Odloka proračunu Občine Komen za leto 2019 - prva obravnava           
Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve leta 2018 v Občini Komen           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi organov skupne občinske uprave - skrajšani postopek           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor