Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o pristopu k skupni občinski upravi za opravljanje upravnih nalog na delovnem področju varstva okolja           
Pravilnik o uporabi večnamenske dvorane           
Odlok o proračunu Občine Cirkulane za leto 2008           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Cirkulane za leto 2007           
Poslovnik nadzornega odbora Občine Cirkulane           
Etnični kodeks izvoljenih predstavnikov Občine Cirkulane           
Sklep o razveljavitvi pogodbe o najemu poslovnega prostora           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča            
Pravilnik o varstvu osebnih in zaupnih podatkov           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Cirkulane           
Sklep Za odgovorno urednico Novic občine Cirkulane           
Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta           
Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem           
Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Cirkulane           
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Cirkulane           
Cenik prispevka pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje v Občini Cirkulane           
Odlok o enotni višini prispevka za priključitev na kanalizacijsko omrežje Občine Cirkulane           
Odlok o javnem redu in miru v občini Cirkulane           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Cirkulane           
Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Cirkulane           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor