Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o imenovanju odbora za okolje in prostor           
Sklep o imenovanju odbora za negospodarske dejavnosti           
Sklep o imenovanju odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in gospodarsko infrastrukturo           
Sklep o imenovanju odbora za javne finance           
Sklep o imenovanju nadzornega odbora Občine Cirkulane           
Sklep o določitvi plače Županu občine Cirkulane            
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Sklep o financiranju političnih strank v občini Cirkulane           
Sklep o imenovanju statutarno pravne komisije           
Sklep o začasnem financiranju Občine Cirkulane v obdobju januar – marec 2011           
Poročilo o izidu volitev za Občinski svet Občine Cirkulane           
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Cirkulane           
Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika člana Občinske volilne komisije Občine Cirkulane           
Odlok o rebalansku proračuna občine Cirkulane za leto 2010           
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske           
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Cirkulane           
Pravilnik o spodbujanju in razvoju podjetništva v Občini Cirkulane           
Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volilcev za neodvisno kandidaturo za občinski svet in župana pri večinskih volitvah           
Sklep o določitvi volišč in volilnih območij za volitve župana in članov občinskega sveta Občine Cirkulane 10.10.2010           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Cirkulane           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor