Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov in povračilo stroškov prevoza v Občini Cirkulane – 2. obravnava            
Predlog Odloka o proračunu Občine Cirkulane za leto 2016 - druga obravnava           
Osnutek Odloka o turistični taksi na območju Občine Cirkulane           
Osnutek Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov in povračilo stroškov prevoza v Občini Cirkulane           
Predlog Odloka o proračunu Občine Cirkulane za leto 2016 - prva obravnava           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Cirkulane za leto 2015           
Predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Cirkulane za obdobje 2014 - 2020           
Predlog Sprememb in dopolnitev Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cirkulane           
Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Cirkulane           
Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata člana Občinskega sveta           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Cirkulane za leto 2014           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Črnomelj za leto 2014           
Predlog Odloka o občinskih cestah v Občini Cirkulane           
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Cirkulane           
Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Cirkulane           
Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata člana Občinskega sveta           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor