Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2014           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Cankova           
Odlok o rebalansu II. proračuna Občine Cankova za leto 2013           
Statut Občine Cankova           
Sklep o priključitvi obstoječih objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje na območju Občine Cankova            
Pravilnik o kriterijih za obročno odplačilo komunalnega prispevka           
Odlok o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja koncesije na področju javne službe socialne storitve – pomoč družini na domu na območju Občine Cankova            
Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parceli št. 545 v k.o. Skakovci           
Cenik o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Cankova, zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti           
Cenik potrjenih cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Cankova           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Cankova           
Letni program športa Občine Cankova za leto 2013           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nagradah študentov in diplomantov Občine Cankova           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cankova           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju pomoči družini na domu in merilih za plačilo storitev           
Odlok o spremembah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Cankova           
Odlok o rebalansu I. proračuna Občine Cankova za leto 2013           
Zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2012           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor