Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2015           
Odlok o rebalansu I. proračuna Občine Cankova za leto 2014           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorsko izvedbenih aktov Občine Cankova           
Sklep o imenovanju Komisije za sestavo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti v Občini Cankova           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Cankova           
Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Cankova           
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov za območje Občine Cankova            
Zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2013           
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo            
Letni program športa Občine Cankova za leto 2014           
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Cankova            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor