Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Cankova v obdobju januar–marec 2018           
Poročilo o izidu nadomestnih volitev predstavnika romske skupnosti za člana Občinskega sveta Občine Cankova na nadomestnih lokalnih volitvah, dne 26. novembra 2017           
Sklep o določitvi ekonomske cene programov vzgojno-varstvenih storitev v javnem zavodu – vrtcu OŠ Cankova           
Razpis nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Občine Cankova, predstavnika avtohtone romske skupnosti           
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta Občine Cankova           
Letni program športa Občine Cankova za leto 2017            
Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2017           
Sklep o novih cenah zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov           
Odlok o rebalansu I. proračuna Občine Cankova za leto 2017           
Zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2016           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor