Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Cankova v obdobju januar–marec 2019           
Poročilo o izidu volitev župana Občine Cankova na lokalnih volitvah, dne 2. decembra 2018 – 2. krog           
Poročilo o izidu volitev predstavnika romske skupnosti za člana Občinskega sveta Občine Cankova na lokalnih volitvah, dne 18. novembra 2018           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Cankova na lokalnih volitvah, dne 18. novembra 2018           
Poročilo o izidu volitev župana Občine Cankova na lokalnih volitvah, dne 18. novembra 2018           
Sklep o razpisu drugega kroga volitev župana Občine Cankova           
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cankova           
Odlok o rebalansu II. proračuna Občine Cankova za leto 2018           
Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika člana Posebne občinske volilne komisije Občine Cankova           
Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Občinske volilne komisije Občine Cankova           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Cankova           
Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Cankova           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Cankova           
Sklep o pravilih in cenik storitev najema prireditvenega šotora           
Odlok o rebalansu I. proračuna Občine Cankova za leto 2018           
Zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2017           
Sklep o ponovnem razpisu nadomestnih volitev           
Sklep o razpisu nadomestnih volitev           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Cankova           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor