Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o območjih ter imenih naselij in ulic v Občini Preddvor           
Sklep o povečanju oskrbne cene in prispevkov v vrtcih           
Sklep o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Preddvor           
Sklep o imenovanju poverjenikov za Civilno zaščito v Občini Preddvor           
Sklep o imenovanju članov in delu Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada v Občini Preddvor           
Sklep o imenovanju podžupana Občine Preddvor           
Sklep o izdajanju lokalnega glasila Preddvorska cajna in o imenovanju Uredniškega odbora           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Preddvor za leto 1995           
Odlok o grbu in zastavi Občine Preddvor           
Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 1995           
Sklep o nagradi za delo in povrnitev potnih in drugih stroškov članom Občinskega sveta oziroma občinskim funkcionarjem           
Sklep o imenovanju komisije za pripravo delitveno premoženjske bilance v Občini Preddvor           
Sklep o imenovanju stanovanjske komisije Občine Preddvor           
Sklep o imenovanju člana občinskega štaba za civilno zaščito           
Sklep o razrešitvi člana občinskega štaba za civilno zaščito           
Sklep o imenovanju sekretarja občinskega sveta Občine Preddvor           
Sklep o razrešitvi sekretarja občinskega sveta Občine Preddvor           
Sklep o izdajanju lokalnega glasila Občine Preddvor           
Sklep o imenovanju Komisije za vloge in peticije v Občini Preddvor           
Sklep o imenovanju Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo Občine Preddvor           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor