Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o imenovanju stanovanjske komisije Občine Preddvor           
Sklep imenovanju predstavnika Občine Preddvor v usklajevalno komisijo za Sprejem Odloka o taksi za odlagališče komunalnih odpadkov v Tenetišah           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine           
Sklep o premoženjski bilanci bivše Občine Kranj           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Preddvor za leto 1996           
Statutarni sklep o spremembah in dopolnitvah statuta Občine Preddvor           
Sklep imenovanju strokovne komisije za reševanje problema v zvezi z jezerom Črnava           
Sklep o oblikovanju kolegija župana Občine Preddvor           
Sklep imenovanju predstavikov Občine Preddvor v Svetu Osnovne šole Matija Valjavca Preddvor           
Sklep o imenovanju dodatnega člana Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo Občine Preddvor           
Sklep o zaključnem računu začasnega financiranja potreb iz proračuna Občine Preddvor za leto 1995           
Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 1996           
Sklep o imenovanju člana Občine Preddvor v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Kranj           
Sklep o razrešitvi in imenovanju člana občinskega štaba za civilno zaščito           
Sklep o razrešitvi in imenovanju nadomestnega člana Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada v Občini Preddvor           
Razpis rednih volitev v organe krajevnih skupnosti v Občini Preddvor           
Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč v Občini Preddvor za leto 1996           
Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za prve redne volitve v svete krajevnih skupnostih v Očini Preddvor           
Odlok o obliki in uporabi žigov Občine Preddvor           
Sklep o dopolnitvah sklepa o spremembi olajšav za plačilo sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavbnih zemljišč           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor