Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Preddvor           
Sklep začasnem financiranju potreb iz občinskega proračuna Občine Preddvor v letu 1998           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Preddvor za leto 1997           
Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov poklicnim in nepoklicnim funkcionarjem Občine Preddvor           
Akt o ustanovitvi zavoda »Kabelsko komunikacijski sistem Preddvor«           
Odlok o komunalnih taksah v Občini Preddvor           
Sklep o povračilu stroškov prevozov otrok iz oddaljenih kmetij           
Sklep o načinu izvedbe volitev predstavnika v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta           
Sklep o imenovanju gradbenega odbora in nadzora obnove ceste proti Komatevri na Jezerskem           
Sklep o imenovanju komisije za spremljanje gradnje prizidka in nove telovadnice pri osnovni šoli v Preddvoru           
Sklep o upravljanju in izvajanju ukrepov na vodovodu Mače           
Sklep o upravljanju in izvajanju ukrepov na vodovodu Jezersko           
Sklep o upravljanju in izvajanju ukrepov na vodovodu Možjanca           
Sklep o izpraznitvi stanovanja           
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Preddvor v Svetu Osnovne šole Matija Valjavec Preddvor           
Sklep o razrešitvi predstavnika Občine Preddvor v Svetu Osnovne šole Matija Valjavec Preddvor           
Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Preddvor           
Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 1997           
Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor           
Statut Krajevne skupnosti Jezersko           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor