Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2001           
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Preddvor za leto 2001           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Preddvor za leto 2000           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Preddvor za leto 1999           
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Preddvor           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na delu zemljišča parc.št. 880/2 k.o Tupaliče           
Dogovor o ureditvi medsebojnih premoženjsko pravnih razmerij v zvezi z delitvijo premoženja bivše Občine Kranj           
Sklep o ceni pitne vode           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Preddvor za leto 2000           
Sprememba programa priprave prostorskih ureditvenih pogojev za ureditveno območje Preddvora, Tupalič, Potoč in Brega ob Kokri           
Sklep o pogojih za lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili za volitve v Državni zbor, dne 15.10.2000           
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Preddvor           
Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 2000           
Program priprave sprememb dopolnitev: A) prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kranj za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Kranj za obdobje 1986-1990, za območje Občine Preddvor (v nadaljevanju PPOP) ; B)   prostorskih ureditvenih pogojev za ureditveno območje Preddvora, Tupalič, Potoč in Brega ob Kokri (v nadaljevanju PUP)           
Sklep začetku postopka za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Preddvor           
Sklep prispevku za odvoz posebnih odpadkov v Občini Preddvor           
Pravilnik o načinu oddajanja prostorov Doma krajanov v Preddvoru v uporabo           
Pravilnik o načinu oddajanja prostorov Doma krajanov na Zgornji Beli v uporabo           
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Preddvor           
Pravilnik o načinu oddajanja šolskih prostorov v uporabo           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor