Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Preddvor           
Sklep o določitvi višine olajšav za plačilo komunalnega prispevka v Občini Preddvor           
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Preddvor za leto 2002           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2002           
Odlok o režijskem obratu           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o turistični taksi           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2001           
Sklep o določitvi cen za oddajanje šolskih prostorov           
Sporazum o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij v zvezi z delitvijo premoženja bivše občine Preddvor na dan 31.12.1998           
Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor           
Odlok o določitvi višine in načinu plačevanja članarine Javnemu zavodu Lokalna turistična organizacija Kokra           
Odlok o ustanovitvi Lokalne turistične organizacije Kokra           
Sklep o določitvi cen za oddajanje šolskih prostorov           
Sklep o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini Preddvor           
Sklep o imenovanju Projektnega sveta za izdelavo razvojnega projekta CRPOV za območje vasi Kokra in Možjanca           
Odlok o pokopališkem redu v Občini Preddvor           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v Občini Preddvor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje           
Sklep o višini enkratne dotacije novorojenčkom s stalnim bivališčem v Občini Preddvor           
Sklep o določitvi višine priključnine uporabnikom javne kanalizacije, o namenu in pogojih plačila           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor