Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Preddvor za leto 2003           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2003           
Odlok o javnem glasilu Občine Preddvor           
Odlok o spremembi Odloka o komunalnih taksah v Občini Preddvor           
Pravilnik o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Preddvor           
Pravilnik o prejemkih občinskih funkcionarjev in članov drugih delovnih teles Občine Preddvor           
Sklep o spremembi Odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2002           
Sklep o spremembi sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Preddvor           
Poročilo o izidu glasovanja na 3. rednih volitvah za župana           
Sklep o določitvi končnega roka za prevzemanje obveznosti, ki zapadejo v plačilo v breme proračuna Občine Preddvor za leto 2002           
Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne javne službe in njenem izvajalcu           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2002           
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Preddvor           
Pravilnik o spremembi pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Preddvor           
Pravilnik o spremembi pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in dejavnosti v Občini Preddvor           
Pravila izvolitve predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za uraditvena območja naselij Preddvor, Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri           
Sklep o razrešitvi člana in imenovanju nadomestnega člana komisije za volitve Občine Preddvor           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Preddvor           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljišču parc.št. 1628/2 k.o Breg ob Kokri           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor