Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembi Odloka o komunalnih taksah v Občini Preddvor           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Preddvor           
Sklep o določitvi končnega roka za prevzemanje obveznosti, ki zapadejo v plačilo v breme proračuna Občine Preddvor za leto 2003           
Sklep o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini Preddvor           
Sklep o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine Preddvor za leto 2003           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za uraditvena območja naselij Preddvor, Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kranjsko in Sorško polje, za območje občine Preddvor           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje od leta 1986 do leta 2000, in srednjeročnega družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986 do leta 1990, za območje občine Preddvor           
Sklep o določitvi plačila komunalnega prispevka v Občini Preddvor           
Sklep o določitvi cen za oddajanje šolskih prostorov           
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno- izobraževalnem zavodu Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor           
Sklep o dopolnitvi Sklepa o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Preddvor za leto 2003           
Akt o prenehanju zavoda »Kabelsko komunikacijski sistem Preddvor«           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2003           
Pravilnik za sofinanciranje programov ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Preddvor           
Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 2004           
Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 2003           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Preddvor za leto 2002           
Sklep o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini Preddvor           
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov v Preddvoru           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor