Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o višini in obliki enkratne dotacije novorojenčkom s stalnim bivališčem v Občini Preddvor           
Sklep o skrajšanem plačilnem roku ob koncu leta za obveznosti, rezervirane v proračunu in opravljene do konca proračunskega leta           
Sklep o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini Preddvor           
Sklep o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine Preddvor za leto 2005           
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov na Zgornji Beli           
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov v Preddvoru           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2005           
Skleo o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Preddvor za leto 2005           
Slep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Preddvor v letu 2005           
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Preddvor           
Sklep o določitvi končnega roka za prevzemanje obveznosti, ki zapadejo v plačilo v breme proračuna Občine Preddvor za leto 2004           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljišču parc. št. 1607/5 in 1607/6 k.o. Breg ob Kokri           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2004           
Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Preddvor           
Odlok o grbu in zastavi Občine Preddvor           
Cenik daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v Občini Preddvor           
Sprememba Tarifnega pravilnika za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Preddvor           
Odločba o razveljavitvi Spremembe Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij Preddvor, Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri           
Sklep o višini in obliki enkratne dotacij novorojenčkom s stalnim bivališčem v Občini Preddvor           
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor