Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Preddvor           
Sklep o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini Preddvor           
Sklep o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine Preddvor za leto 2006           
Sklep o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini Preddvor           
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov na Zgornji Beli           
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov v Preddvoru           
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Preddvor za leto 2006           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2006           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Preddvor v letu 2006           
Odlok o spremembah Odloka proračunu Občine Preddvor za leto 2005           
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor           
Odlok o spremembah Odloka proračunu Občine Preddvor za leto 2005           
Javna razgrnitev predloga lokacijskega načrta območja P4/3 poslovne cone Preddvor (poslovn CONA - JUG)           
Program priprave Strategije prostorskega razvoja občine Preddvor           
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za ureditvena območja naselij Preddvor, Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri, planskih celot Jezersko, Dobrave, Krvavec ter Kranjsko in Sorško polje (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve PUP)           
Cenik daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v Občini Preddvor           
Sklep o imenovanju komisije za priznanja Občine Preddvor           
Odlok o komunalnem prispevku v Občini Preddvor           
Sklep o podaljšanju začasnega financiranja potreb iz proračuna Občine Preddvor           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Preddvor za leto 2004           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor