Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine Preddvor za leto 2007           
Sklep o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini Preddvor           
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov na Zgornji Beli           
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov v Preddvoru           
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Preddvor za leto 2007           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2007           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Preddvor v letu 2007           
Sklep o začasnem financiranju Občine Preddvor v obdobju januar – marec 2007           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2006           
Poročilo o izidu glasovanja na 4. rednih volitvah župana in članov Občinskega sveta občine Preddvor           
Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju športnih programov v Občini Preddvor           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij Preddvor, Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri, odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Jezersko, odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave, odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za kranjsko in sorško polje ter odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Krvavec           
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov v občini Preddvor           
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor           
Sklep o potrditvi predlagane sistemizacije delovnih mest v enotah vrtca Storžek v Preddvoru in Čriček na Zgornji Beli za šolsko leto 2006/07           
Sklep o delovanju vrtcev v poletnem času, dnevih pred in med prazniki za vrtec Storžek in vrtec Čriček           
Sklep o odobritvi novega oddelka v vrtcu Storžek in zamrznitvi normativa za leto 2006/07           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljišču parc. št. 1667/2 k.o. Bela           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Preddvor           
Odlok o razveljavitvi odloka o koncesiji za izvajanje pokopališke dejavnosti v Občini Preddvor           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor