Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 2009           
Sklep o tehničnem popravku Odloka o spremembah in  dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih  za ureditvena območja naselij Preddvor, Tupaliče,  Potoče in Breg ob Kokri, odloka o prostorskih  ureditvenih pogojih za Jezersko, odloka o  prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave, odloka o  prostorskih ureditvenih pogojih za kranjsko in  sorško polje ter odloka o prostorskih ureditvenih  pogojih za ureditveno območje Krvavec (Uradno  glasilo Občine Preddvor št. 5/2006)           
Sklep o tehničnem popravku Odloka o prostorskih  sestavinah dolgoročnega in družbenega plana  Občine Preddvor           
Sklep o višini tarifnih postavk odvoza odpadkov v Občini  Preddvor           
Cenik daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v Občini  Preddvor           
Sklep o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine  Preddvor za leto 2009           
Sklep o določitvi cen storitev na pokopališcih v Občini  Preddvor za leto 2009           
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov na  Zgornji Beli za leto 2009           
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov v  Preddvoru za leto 2009           
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske  površine in povprečnih stroških komunalnega  urejanja stavbnih zemljišč  v Občini Preddvor za leto 2009           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2009           
Sklep o imenovanju Komisije za evidentiranje prikritih  grobišč v Občini Preddvor           
Popravek odlok o občinskih cestah v Občini Preddvor (Uradno glasilo  Občine Preddvor, št. 6/08)           
Odlok o himni Občine Preddvor           
Odlok o spremembi odloka o  grbu in zastavi Občine  Preddvor           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu  Občine Preddvor za leto 2008           
Sklep o izvzemu zemljišč   parc. št. 1703/1, 1703/4, 1703/5 in 1703/6 k.o. Bela  iz javnega dobra           
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč  družini na domu           
Odlok o občinskih cestah v Občini Preddvor           
Spremembe pravilnika za izvajanje zazidalnega načrta lesne industrije »Jelovica« Preddvor           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor