Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna služba notranje revizije Kranj           
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Preddvor za leto 2010           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2010           
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov v Preddvoru za leto 2010           
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov na Zgornji Beli za leto 2010           
Sklep o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini Preddvor za leto 2010           
Sklep o določitvi odškodnine za pridobitev služnostne pravice vgraditve komunalnih vodov na nepremičnem premoženju v lasti in upravljanju Občine Preddvor za leto 2010           
Skelp o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine Preddvor za leto 2010           
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu           
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj«           
Sklep o višini in obliki denarne pomoči novorojencem s stalnim bivališčem v Občini Preddvor           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v občinski svet Občine Preddvor in za volitve župana Občine Preddvor           
Statut Občine Preddvor           
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Preddvor           
Odlok o prazniku Občine Preddvor           
Sklep o razveljavitvi tehničnega popravka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij Preddvor, Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri, odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Jezersko, odloka o pr           
Sklep o tehničnem popravku Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor št. 11/2004, 8/2007-popr., 10/2008-popr.)           
Sklep o tehničnem popravku Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij Preddvor, Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri, odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Jezersko, odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave, odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za kranjsko in sorško polje ter odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Krvavec (Uradno glasilo Občine Preddvor št. 5/2006, 4/2007-popr., 8/2007-popr.,           
Sklep o potrditvi predlaganih novih cen programov vrtcev           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2009           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor