Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine Preddvor za leto 2011           
Sklep o določitvi odškodnine za pridobitev služnostne pravice vgraditve komunalnih vodov na nepremičnem premoženju v lasti in upravljanju Občine Preddvor za leto 2011           
Sklep o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini Preddvor za leto 2011           
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov na Zgornji Beli za leto 2011           
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov v Preddvoru za leto 2011           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2011           
Odlok o razveljavitvi razveljavitve odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov v Občini Preddvor           
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Preddvor za leto 2011           
Sklep o imenovanju poveljnika in članov štaba Civilne zaščite Občine Preddvor           
Sklep o imenovanju Sveta za javno varnost Občine Preddvor           
Sklep o imenovanju pokopališkega odbora Občine Preddvor           
Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Preddvor           
Popravek sklepa o potrditvi predlaganih novih cen programov v enotah vrtca Storžek v Preddvoru in Čriček na Zgornji Beli (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 7/10)           
Sklep o imenovanju Komisije za priznanja Občine Preddvor           
Sklep o imenovanju članov Odbora za šolstvo, šport in kulturo Občine Preddvor           
Sklep o imenovanju članov Statutarne komisije Občine Preddvor           
Sklep o imenovanju članov Odbora za malo gospodarstvo in turizem Občine Preddvor           
Sklep o imenovanju članov Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občine Preddvor           
Sklep o imenovanju članov Odbora za urejanje prostora in gospodarsko infrastrukturo Občine Preddvor           
Sklep o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Preddvor           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor