Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Preddvor           
Sklep o delovanju vrtcev v poletnem času, dnevih pred in med prazniki za vrtec Storžek in vrtec Čriček           
Sklep o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini Preddvor za leto 2013           
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov na Zgornji Beli za leto 2013           
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov v Preddvoru za leto 2013           
Sklep o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine Preddvor za leto 2013           
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Preddvor           
Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 2013           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2013           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij Preddvor, Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Jezersko, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za kranjsko in sorško polje ter Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Krvavec           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Preddvor           
Sklep o potrditvi cen programov v enotah vrtca Storžek v Preddvoru in Čriček na Zgornji Beli           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2012           
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za sekundarno vodovodno omrežje na območju vikend naselja Možjanca           
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Preddvor           
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Preddvor           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij Preddvor, Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Jezersko, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za kranjsko in sorško polje ter Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Krvavec (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 5/2006, 4/2007- popr., 10/2008-popr., 1/2009            
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za kmetijsko gospodarstvo Rebol v naselju Hraše           
Odlok o turistični taksi v Občini Preddvor           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor