Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o potrditvi cen programov v enotah vrtca Storžek v Preddvoru in Čriček na Zgornji Beli            
Sklep o začasnem financiranju Občine Preddvor v obdobju januar – marec 2014            
Sklep o uvrstitvi novega projekta v načrt razvojnih programov           
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov v Preddvoru za leto 2014           
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov na Zgornji Beli za leto 2014            
Sklep o določitvi odškodnine za pridobitev služnostne pravice vgraditve komunalnih vodov na nepremičnem premoženju v lasti in upravljanju Občine Preddvor za leto 2014            
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Preddvor za leto 2014            
Sklep o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine Preddvor za leto 2014            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Preddvor            
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Preddvor            
Sklep o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini Preddvor za leto 2014            
Sklep o spremembi statusa lastništva v javno dobro           
Sklep o izvzemu zemljišča parc. št. 1664/1 k.o. 2084 Bela           
Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi v Občini Preddvor           
Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja TU-04–Tupaliče - 1. faza            
Sklep o izvzemu zemljišča parc. št. 1607/13 k.o. 2083 Breg ob Kokri           
Sklep o izvzemu zemljišča parc. št. 1705/3 k.o. 2084 Bela           
Tehnični popravek zadnjega odstavka 37. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij Preddvor, Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Jezersko, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kranjsko in Sorško polje ter Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Krvavec (UG Občine Preddvor, št. 5/06, 6/12 in 14/12)           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kmetijsko gospodarstvo Rebol v naselju Hraše           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Preddvor za leto 2012           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor