Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov v Preddvoru za leto 2015            
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov na Zgornji Beli za leto 2015            
Sklep o določitvi odškodnine za pridobitev služnostne pravice vgraditve komunalnih vodov na nepremičnem premoženju v lasti in upravljanju Občine Preddvor za leto 2015            
Sklep o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine Preddvor za leto 2015           
Sklep o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini Preddvor za leto 2015            
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2015            
Odlok o predkupni pravici Občine Preddvor           
Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Preddvor            
Sklep o začasnem financiranju Občine Preddvor v obdobju januar – marec 2015            
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje pod EUP BA 04/2            
Sklep o imenovanju poveljnika in članov štaba Civilne zaščite Občine Preddvor           
Sklep o imenovanju članov Sveta za javno varnost Občine Preddvor           
Sklep o imenovanju Komisije za priznanja Občine Preddvor           
Sklep o imenovanju članov Statutarne komisije           
Sklep o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Preddvor            
Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Preddvor           
Sklep o imenovanju članov Odbora za malo gospodarstvo in turizem Občine Preddvor            
Sklep o imenovanju članov Odbora za šolstvo, šport in kulturo Občine Preddvor            
Sklep o imenovanju članov Odbora za premoženjsko pravne zadeve Občine Preddvor            
Sklep o imenovanju članov Odbora za delo, zdravstvo, socialo in otroško varstvo Občine Preddvor            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor