Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj« - druga obravnava            
Predlog Sklepa o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov na Zgornji Beli           
Predlog Sklepa o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov v Preddvoru           
Predlog Sklepa o določitvi odškodnine za pridobitev služnostne pravice vgraditve komunalnih vodov na nepremičnem premoženju v lasti in upravljanju Občine Preddvor           
Predlog Sklepa o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine Preddvor           
Predlog Sklepa o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini Preddvor           
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka Javnega zavoda Zavod za turizem Preddvor           
Predlog Odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2016 - prva obravnava           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje pod EUP PR37 - športnorekreacijsko območje (dopolnjen osnutek) - prva obravnava           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje pod EUP BA 04/2 (dopolnjen osnutek) - druga obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj« - prva obravnava            
Predlog Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Preddvor - druga obravnava           
Predlog Odloka o javni gasilski službi v Občini Preddvor - druga obravnava           
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2015 - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje urejanja Nova vas pod EUP 51 - 1. faza - prva obravnava           
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje urejanja Tupaliče pod EUP PR12 - 1. faza - prva obravnava            
Predlog Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Predvor za programsko obdobje 2015 - 2020           
Predlog dopolnitve letnega Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Preddvor za leto 2015           
Predlog Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Preddvor           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor