Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Preddvor v obdobju januar – marec 2017           
Sklep o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini Preddvor           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Sklep o spremembi statusa lastništva v javno dobro           
Sklep o izvzemu zemljišča iz grajenega javnega dobra           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj«           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Zavoda za turizem Preddvor v Javni zavod za turizem Preddvor           
Sklep o prenosu sredstev v upravljanje           
Sklep o prenosu sredstev v upravljanje           
Sklep o spremembi statusa lastništva v javno dobro           
Sklep o obsegu podanih pooblastil za opravljanje posameznih nalog iz pristojnosti župana           
Sklep o imenovanju podžupana Občine Preddvor           
Sklep o obsegu podanih pooblastil za opravljanje posameznih nalog iz pristojnosti župana           
Sklep o imenovanju podžupana Občine Preddvor           
Javno naznanilo obvešča javnost o javni ragrnitvi OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE EUP ZgB 07 – Zgornja Bela            
Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih programov v Občini Preddvor           
Sklep o odpravi Sklepa o začetku priprave OPPN za EUPPR12-Tupaliče 1. faza           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Preddvor za leto 2015           
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni Šoli Matije Valjavca Preddvor           
Sklep o spremembah i dopolnitvah Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta – spremembe št. 1 (krajše: SD OPN – št. 1)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor