Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Preddvor - druga obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Preddvor - prva obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj« - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2017 - prva obravnava           
Predlog Odloka o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.           
Predlog Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov v Občini Preddvor           
Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ZGB07 - Zgornja Bela - prva obravnava           
Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Preddvor za leto 2015 - skrajšani postopek           
Predlog Letnega programa športa v Občini Preddvor za leto 2016           
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje urejanja Nova vas pod EUP 51 - 1. faza - druga obravnava           
Predlog Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Preddvor           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o priznanjih Občine Preddvor - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o prazniku Občine Preddvor - prva obravnava           
Predlog Odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2016 - druga obravnava           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor