Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Obvezne razlage prvega odstavka 30. člena (dovoljena odstopanja) Odloka o občinskem prostorskem načrtu za območje pod EUP BA 04/2            
Predlog Odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Preddvor           
Predlog Odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2018 - prva obravnava           
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2017 - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o občinskih taksah v Občini Preddvor - druga obravnava           
Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava Občine Preddvor in Občine Jezersko« - druga obravnava           
Predlog Odloka o občinskih taksah v Občini Preddvor - prva obravnava           
Predlog Odloka o javnem redu in miru v Občini Preddvor - prva obravnava           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ZGB07 - Zgornja Bela - druga obravnava           
Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Preddvor za leto 2016 - skrajšani postopek           
Predlog Letnega programa športa v Občini Preddvor za leto 2017           
Predlog Sklepa o subvencioniranju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda           
Predlog Odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2017 - druga obravnava           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor