Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Preddvor – spremembe št. 2 – prva obravnava           
Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP z oznako PR 01- jedro Preddvora – prva obravnava           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP z oznako PR 37 – Voke- športnorekreacijsko območje – druga obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Preddvor – spremembe št. 3 (dopolnjen osnutek) – prva obravnava           
Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PR 16 – Jelovica – prva obravnava           
Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne            
Osnutek Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne           
Predlog Odloka o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Preddvor - prva obravnava           
Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Preddvor za leto 2017 - skrajšani postopek           
Predlog Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in dejavnosti v Občini Preddvor            
Predlog Odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2018 - druga obravnava           
Predlog Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Preddvor           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor