Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za del območja Občine Žalec z oznako PUP 2 – za del območja Občine Braslovče           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 2000           
Odlok o spremembi odloka o zaključnem računu proračuna Občine Braslovče za leto 1999           
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov v Grajski vasi           
Spremembe in dopolnitve poslovnika Nadzornega odbora občine Braslovče           
Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Braslovče OE vrtec Braslovče           
Odlok o priznanjih Občine Braslovče           
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za del območja Občine Žalec z oznako PUP 2 za območje Občine Braslovče           
Poslovnik Nadzornega odbora občine Braslovče           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Braslovče           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Braslovče za leto 1999           
Odlok o pokopališkem redu           
Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2000           
Program priprave sprememb in dopolnitev – prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Žalec za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Braslovče – prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Braslovče za naselja Braslovče in Rakovlje, Parižlje, Gomilsko, Trnava, Šentrupert, Grajska vas in Letuš           
Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Braslovče OE vrtec Braslovče           
Odlok o občinskih cestah           
Poslovnik Občinskega sveta občine Braslovče           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 1999           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor