Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 2001           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Sklep o začasnem financiranju Občine Braslovče v letu 2002           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 2001           
Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti           
Sklep o javni razgrnitvi idejne zasnove čistilne naprave Braslovče           
Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Braslovče           
Sklep o začasnem financiranju Občine Braslovče v letu 2001           
Pravilnik o vrednotenju programov športa v Občini Braslovče           
Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Braslovče OE vrtec Braslovče           
Sklep o javni razgrnitvi programskih zasnov za bencinski servis Letuš           
Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2001           
Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Braslovče           
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Žalec za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Braslovče (programska zasnova za bencinski servis Letuš)           
Program priprave za lokacijski načrt “Čistilna naprava Braslovče”           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP 2 – za del območja Občine Braslovče           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Braslovče za leto 2000           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor