Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Braslovče v letu 2003           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Braslovče           
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Braslovče           
Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Braslovče           
Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Braslovče           
Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Braslovče           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Braslovče           
Spremembe in dopolnitve poslovnika Nadzornega odbora občine Braslovče           
Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Braslovče           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Braslovče            
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališkem redu           
Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Braslovče           
Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje           
Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Braslovče za leto 2001           
Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Braslovče OE vrtec Braslovče           
Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2002           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor