Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča           
Sklep o začasnem financiranju Občine Braslovče v letu 2004           
Spremembe in dopolnitve odloka o priznanjih Občine Braslovče           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 2003           
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Braslovče           
Program priprave za izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta weekend naselja ob Savinji v Malih Braslovčah           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v VVZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče in o počitniški rezervaciji           
Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Braslovče           
Spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi krajevnih odborov           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Sklep o imenovanju članov v nadzorni odbor           
Sklep o imenovanju podžupanov           
Odlok o območju predkupne pravice Občine Braslovče           
Odlok o ustanovitvi krajevnih odborov           
Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2003           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Braslovče za leto 2002           
Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Šmatevž           
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Braslovče           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor