Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občinske uprave »Medobčinski inšpektorat«           
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta vikend naselja ob Savinji v Malih Braslovčah           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 2005           
Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Braslovče           
Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Braslovče v letu 2005           
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Terasa Braslovče           
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Terasa Braslovče           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Braslovče za leto 2004           
Navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti           
Sklep o začetku uporabe digitaliziranih prostorskih sestavin planskih aktov Občine Braslovče           
Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v VVZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče in dodatnemu znižanju plačila programov vrtca za primer počitniške odsotnosti           
Program priprave »strategije prostorskega razvoja Občine Braslovče«           
Odlok o lokacijskem načrtu za čistilno napravo Braslovče           
Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta weekend naselja ob Savinji v Malih Braslovčah           
Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Terasa Braslovče           
Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Terasa Braslovče           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Braslovče           
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Šmatevž           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor