Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Sklep o začasnem financiranju Občine Braslovče v letu 2007           
Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta v Občini Braslovče 22. oktobra 2006           
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Braslovče           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 2006           
Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje, opredeljeno v spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Šmatevž           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP 2           
Sklep o javni razgrnitvi predloga Strategije prostorskega razvoja Občine Braslovče in predloga Prostorskega reda Občine Braslovče           
Tržni red tržnice Braslovče           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Braslovče za leto 2005           
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Braslovče           
Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v VIZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče in dodatnemu znižanju plačila programov vrtca za primer počitniške odsotnosti           
Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Braslovče           
Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Braslovče           
Program priprave »prostorskega reda Občine Braslovče«           
Sklep o uvrstitvi direktorja občinske uprave v plačni razred           
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Braslovče           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Braslovče           
Sklep o imenovanju pooblaščencev za dostop do informacij javnega značaja v občinski upravi Občine Braslovče           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor