Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Braslovče           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja PA29 – Grajska vas - Poljane           
Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2009           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega načrta (OPPN) za območje PA-5 Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2008           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PA1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Feldin)           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PA15 – Rakovlje zahod           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PA10 – Rakovlje vzhod           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »št. PA 24« (Kronovšek) I. faza           
Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje opredeljeno v spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta vikend naselja ob Savinji v Malih Braslovčah           
Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje opredeljeno v spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Šmatevž           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PA18 – Parižlje (Beharič)           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2008           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Braslovče za leto 2007           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PA19 – Parižlje (Matvoz)           
Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Braslovče           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Braslovče           
Sklep o imenovanju pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja v občinski upravi Občine Braslovče           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor